Galerie PolhusGalerie Polhus

Schoonheden van 9 september t/m 28 oktober 2012

Opening op zondag 9 sept. om 3 uur door de burgemeester van Nijkerk Mr. Drs. Gerard Renkema
muzikale omlijsting met viool door Rowan Schuddeboom

Erik Bosma Maarssen

Centrale thema in zijn werk is verlangen. Realiseert de mens zich dat het verlangen naar iets of iemand zijn leven grotendeels beïnvloedt? Deze vraag inspireert hem. Zijn werken (carborundumdrukken) tonen realistisch geschilderde mensen in een abstracte omgeving waaruit details zijn weggelaten. Deze bijna lege, met enkele subtiele lijntjes geaccentueerde omgeving, versterkt het opgaan in een eigen gedachtewereld van de afgebeelde persoon. In 2011 viel hem de eer te beurt Erica Terpstra te mogen portretteren voor het Tv-programma ‘Sterren op het doek’.

Evert van Hemert Kolderwolde

Leeft al meer dan 40 jaar van en voor de kunsten. Hij is beeldhouwer èn schilder en put zijn inspiratie uit zijn directe belevingswereld: portretten tussendoor in verf of brons “just for the fun of painting”. Hij schildert zoals hij beeldhouwt, in z’n volstrekt eigen taal. Ogenschijnlijk lijken zijn gezichtjes soms grappig. Bij nadere beschouwing leert dat er meer te zien is. Een naïeve oogopslag die niet zo onschuldig blijkt te zijn: een loensende blik die broeierig verleidt.

Henk Evertzen Utrecht

Werkte o.a. in klei, was, gips, brons, terracotta, hout. Het werk is onderverdeeld in thema’s, bijvoorbeeld gestapelde beweging, steden, definitio, boeken en penningen. Hij werkte 34 jaar als docent vlakkewerkvormen aan de Hogeschool voor de kunst Utrecht. Hij exposeerde met zijn serie koppen “La perruque”.Henk is helaas op 13 - 02 - 2013 overleden.

Margrieth Zijlstra Callantsoog

Zij opende in april 2003 de Galerie en beeldentuin ‘Het Vijfde Seizoen’ als monument voor haar man en hun beider liefde. Zij heeft haar leven lang geschilderd, voornamelijk in olieverf. In 1986 begon zij met beeldhouwen. Aanvankelijk beelden in klei en was die ze goot in aluminiumcement of direct opbouwde in ferrocement. Daarna hakken in steen en werken in brons. Doordat haar bronzen beelden cire perdue gegoten worden en zij zelf haar beelden afwerkt, krijgt elk beeld een unieke uitstraling.

Schilder Hermanus Alkmaar

Schilder Hermanus
Op 28 juli 1955 is Hermanus geboren in een woonwagen bij de stad Utrecht. Op 22 oktober 2017  j.l is schilder Hermanus helaas overleden. Hij leeft voort in onze gedachten en in zijn schilderijen.


Na enkele schilderlessen op jonge leeftijd van zijn vader, meldde hij zich als 16 jarige aan bij de Kunstacademie te Utrecht en volgde daarna de Hogeschool voor de Schone Kunsten te Antwerpen.
Het Poëtisch Realisme is een nieuwe afsplitsing van het Hedendaags Realisme. Hoewel er raakvlakken zijn met het Magisch Realisme en de Naïeve Schilderkunst verbeeldt het Poëtisch Realisme een persoonlijke lyrische wereld met authentieke motieven en een subjectieve symboliek. Grondleggers van dit Poëtisch Realisme zijn schilder Hermanus en RIANN. De schilderijen zijn op ambachtelijke schilderwijze ontstaan en de vormgeving is niet gebaseerd op academische beginselen.  De kenmerkende verstilling wordt bereikt door getemperd kleurgebruik en sobere voorstellingen.  Het mysterieuze karakter, waardoor de taferelen doortrokken zijn van verlangen naar de kindertijd waarin plaats was voor dromen en fantasie, verleent ze een raadselachtige kwaliteit.  De inhoudelijke gelaagdheid, waarin de sociale bewogenheid van de schilder zich uit en de enigszins naïef geschilderde voorstellingen, geven het werk een bezielende lading mee.  De poëtische kracht wordt versterkt door subtiele nuances in beeldtaal en kleur waardoor er een eigen beeldlyriek ontstaat. In Alkmaar aan zee en schildert hij nu dagelijks aan een pracht oeuvre.
De Hollandse luchten boven de weidse zee in het helder licht is voor de schilder een oneindige bron van inspiratie gebleken.