Galerie PolhusGalerie Polhus

Schilder Hermanus Alkmaar

Schilder Hermanus
Op 28 juli 1955 is Hermanus geboren in een woonwagen bij de stad Utrecht. Op 22 oktober 2017  j.l is schilder Hermanus helaas overleden. Hij leeft voort in onze gedachten en in zijn schilderijen.


Na enkele schilderlessen op jonge leeftijd van zijn vader, meldde hij zich als 16 jarige aan bij de Kunstacademie te Utrecht en volgde daarna de Hogeschool voor de Schone Kunsten te Antwerpen.
Het Poëtisch Realisme is een nieuwe afsplitsing van het Hedendaags Realisme. Hoewel er raakvlakken zijn met het Magisch Realisme en de Naïeve Schilderkunst verbeeldt het Poëtisch Realisme een persoonlijke lyrische wereld met authentieke motieven en een subjectieve symboliek. Grondleggers van dit Poëtisch Realisme zijn schilder Hermanus en RIANN. De schilderijen zijn op ambachtelijke schilderwijze ontstaan en de vormgeving is niet gebaseerd op academische beginselen.  De kenmerkende verstilling wordt bereikt door getemperd kleurgebruik en sobere voorstellingen.  Het mysterieuze karakter, waardoor de taferelen doortrokken zijn van verlangen naar de kindertijd waarin plaats was voor dromen en fantasie, verleent ze een raadselachtige kwaliteit.  De inhoudelijke gelaagdheid, waarin de sociale bewogenheid van de schilder zich uit en de enigszins naïef geschilderde voorstellingen, geven het werk een bezielende lading mee.  De poëtische kracht wordt versterkt door subtiele nuances in beeldtaal en kleur waardoor er een eigen beeldlyriek ontstaat. In Alkmaar aan zee en schildert hij nu dagelijks aan een pracht oeuvre.
De Hollandse luchten boven de weidse zee in het helder licht is voor de schilder een oneindige bron van inspiratie gebleken.