Galerie PolhusGalerie Polhus

Tineke Porck Scheveningen

 Haar werk staat in de traditie van het constructivisme en de concrete kunst.
Zij gebruikt een vormentaal, gebaseerd op constructieve elementen: lijn, punt, en vlak. Getalsverhoudingen, horizontaliteit en verticaliteit zijn van betekenis. Daarbij laat zij in haar werk  bewust ruimte voor intu├»tie en een persoonlijke toets. Louter zuivere mathematica is voor haar geen doel op zich. 
Haar motto: 'Kunst is de opeenstapeling terugbrengen tot de basis'.