Galerie PolhusGalerie Polhus

Jan Herbrink Leusden

Jan Herbrink werkt veel in hardsteen Zijn beelden zijn overwegend non-figuratief met een voorliefde voor mathematische strengheid en concepten. Beelhouwen is voor hem een serieuze aangelegenheid. Zijn werkwijze is veelal planmatig en systematisch. Een uitdaging is het enerzijds zo goed mogelijk uitvoeren van dat plan en het anderzijds op tijd loslaten.